Activities

We offer outdoor fun activities at DESA TUNAS HIJAU at the following rates :

NON-PACKAGE :-

Item 1. ATV RIDE (JOY RIDE) – RM100.00 per 60 min
Item 2. ATV RIDE (JOY RIDE) – RM 60.00 per 30 min
Item 3. Kayak – RM 15.00 per 15 min
Item 4. Paddle Boat – RM 15.00 per 15 min
Item 5. Trampoline – RM 5.00 per perso
n (Children Only – 12 Years old and below)

ADVENTURE PACKAGE :-

TO ENJOY THE DESALAND FUN ADVENTURE PACKAGE, PAY ONLY RM39.00 PER PAX TO JOIN ALL ACTIVITIES ABOVE SUCH AS:

ATV (15 Min)
KAYAK (15 Min)
PADDLE BOAT (15 Min)

CHILDREN 12 YEARS AND BELOW IS RM12.00 PER PAX MAY JOIN ADULT FOR THE ABOVE ACTIVITIES AND ENJOY THE TRAMPOLINE (15 MIN).

ADDITIONAL :

  • Mini Replica Garden – RM8.00 (Adult) RM5.00 (Children)

Operation Time :-
Sat & Sun : 9am – 5pm
Public Holiday : 9am – 5pm
Mon – Fri : 9am – 5pm

AKTIVITI :-

Kami menyediakan aktiviti luaran yang menyeronokkan di DESA TUNAS HIJAU seperti berikut:-

NORMAL :-
Item 1. ATV – RM100.00 untuk 60 minit (BERPENGALAMAN)
Item 2. ATV – RM 60.00 untuk 30 minit (BIASA)
Item 3. Kayak – RM 15.00 untuk 15 minit
Item 4. Bot Berpedal – RM 15.00 untuk 15 minit
Item 5. Trampolin – RM 5.00 seorang
(Kanak-Kanak 12 tahun dan ke bawah)

PAKEJ DESALAND FUN ADVENTURE :-

Dapatkan pakej DESALAND FUN ADVENTURE hanya pada RM39.00 seorang untuk semua aktiviti di atas seperti :-

  • ATV (15 min)
  • KAYAK (15 min)
  • BOT KAYUH (15 min)
  • Kanak- kanak berumur 12 tahun dan ke bawah adalah RM12.00 seorang dan boleh menyertai orang dewasa untuk aktiviti diatas dan bermain Trampolin (15 min).

AKTIVITI LAIN :-

  • Taman Mini Replica – RM8.00 (Dewasa) RM5.00 (Kanak-Kanak)

Waktu Operasi :-
Sabtu & Ahad : 9am – 5pm
Cuti Awam : 9am – 5pm
Isnin – Jumaat : 9am – 5pm